Archive for October, 2010

የሽልማት ስነስርአቱ ፎቶዎች

October 18, 2010

Advertisements

ቀላጤ አርቃቂው ጠ/ሚኒስተር

October 18, 2010

ቀላጤ አርቃቂው ጠ/ሚኒስተር

ሚስተር ፒተር ሽልማት ሲቀበሉ

October 18, 2010

የምስጋና ስነስርአቱ ፎቶዎች

October 18, 2010

በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያዊያን መከራ (ክፍል አራት)

October 18, 2010

በሳውድ አረቢያ የኢትዮጵያዊያን መከራ (ክፍል አራት)

ውሸት፣ ማስመሰል፣ ማስፈራራትና ጭቆና የኢህአዴግ ዋነኛ የስልጣና ላይ መቆያ ስልቶች(የመደድረክ መግለጫ)

October 18, 2010

ውሸት፣ ማስመሰል፣ ማስፈራራትና ጭቆና የኢህአዴግ ዋነኛ የስልጣና ላይ መቆያ ስልቶች(የመድረክ መግለጫ)

የብርቱካን መፈታት በእናት አይንና በንስር አይን – አለቃ ተክሌ ቫንኩቨር-ኦታዋ (ካናዳ)

October 14, 2010

የብርቱካን መፈታት በእናት አይንና በንስር አይን – አለቃ ተክሌ ቫንኩቨር-ኦታዋ (ካናዳ)

ዛሬም “ቃሌን” ብለሽ!! አስራደው (ከፈረንሳይ)

October 14, 2010

ዛሬም “ቃሌን” ብለሽ!! አስራደው (ከፈረንሳይ)