Archive for November, 2011

meleket ethiopian radio

November 29, 2011

meleket Vancouver

Advertisements

የመምህር የኔሰው መስዋዕትነት…

November 24, 2011

የመምህር የኔሰው መስዋዕትነት…

አመራር – ክፍል 1 (አያልሰው ደሴ)

November 24, 2011

አመራር – ክፍል 1 (አያልሰው ደሴ)

ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ለኢትዮጵያዊያን!

November 22, 2011

ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ለኢትዮጵያዊያን!

ለሰው ብሎ ሲያማ ለእኔ ብለህ ስማ (ጌታቸው ጋረደው – ፍራንክፈርት)

November 22, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

የሕዝብ ብሶትና ምሬት የወለደው የመምህር የኔሰው ገብሬ አሰቃቂ ሞት

November 22, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

የበእውቀቱ ስዩም ‘ዝም’ ግጥሞች

November 22, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

የወገን ቤዛ የሆነን ጀግና ሰም ለማጥፋት የአምባገነኖች የተለመደ ቅጥፈት (ከንጉሤ ጋማ)

November 22, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

የኃየሎም አርአያ አሟሟት… እና የጀሚል ያሲን አገዳደል

November 22, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ትግላችን፡ (አዲስ መጽሐፍ) በኮ/ል መንግስቱ ኃይለማሪያም

November 22, 2011

ትግላችን፡ (አዲስ መጽሐፍ) በኮ/ል መንግስቱ ኃይለማሪያም