Archive for December, 2011

‘ፍርሀቴን አቃጠልኩት’ ለየኔሰው ገብሬ የተጻፈ (ዳኛቸው ቢያድግልኝ)

December 31, 2011

‘ፍርሀቴን አቃጠልኩት’ ለየኔሰው ገብሬ የተጻፈ (ዳኛቸው ቢያድግልኝ)

Advertisements

እንዲህ ብለው ነበር (ቅንብር አስራደው-ከፈረንሳይ)

December 31, 2011

እንዲህ ብለው ነበር (ቅንብር አስራደው-ከፈረንሳይ)

የበረከት መጽሐፍ (ከተስፋዬ ገብረአብ)

December 30, 2011

የበረከት መጽሐፍ (ከተስፋዬ ገብረአብ)

ለመሆኑ የከሰረው ማነው? ከዳዊት ከበደ

December 20, 2011

ለመሆኑ የከሰረው ማነው? ከዳዊት ከበደ

የነፃነት ጎህ ሲቀድ (የመጸሐፍ ቅኝት) በመስፍን ማሞ ተሰማ

December 20, 2011

የነፃነት ጎህ ሲቀድ (የመጸሐፍ ቅኝት) በመስፍን ማሞ ተሰማ

በዘመነ ወያኔ! – አሥራደው (ከፈረንሳይ)

December 12, 2011

በዘመነ ወያኔ! – አሥራደው (ከፈረንሳይ)

አመራር ክፍል-3 (ከአያልሰው ደሴ)

December 9, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

አሻቅበው ቢተፉ፣ ተመልሶ ባፉ! (ወንድሙ መኮንን)

December 8, 2011

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒዲኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

በሽተኛ አእምሮ የፖለቲካ ተቃውሞን የሚያየው እንደ በሽታ ነው! (ፕ/ር መሳይ ከበደ)

December 7, 2011

በሽተኛ አእምሮ የፖለቲካ ተቃውሞን የሚያየው እንደ በሽታ ነው! (ፕ/ር መሳይ ከበደ)

የ”አኬልዳማ” ንባብ (ፋሲል የኔዓለም)

December 7, 2011

የ”አኬልዳማ” ንባብ (ፋሲል የኔዓለም)