Archive for September, 2012

ፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ ቁጥር 60 (አዲስ የወጣ)

September 23, 2012

(ሙሉውን ጋዜጣ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

Advertisements

የአህያ ሱባዔ (ታላቅሰው ምንአለ – ከአዲስ አባባ)

September 17, 2012

(ሙሉውን ጋዜጣ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

በሲያትል የአቶ ስዬ አብርሃ ንግግር

September 17, 2012

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ጸደንያ ማሪያም አመታዊ ንግስ በቫንኩቨር ካናዳ (ቅዳሜ -ሴብቴምበር 22/12)

September 16, 2012

ርጥብ ወሬ ከሀገሬ (ከአዲስ አበባ)

September 15, 2012

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ገባ ቀብረን ስንገባ (ታላቅሰው ምንአለ-ከአዲስ አበባ)

September 11, 2012

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

የአክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ የአውስትራሊያ ቆይታ ጠቅላላ ሪፖርት

September 5, 2012

(ሙሉውን ጽሁፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

በ1984 ዓ.ም ሆን ተብሎ የተሠራው ጥፍት በ2004 ዓ.ም እንዳይደገም! (ተክሌ የሻው)

September 3, 2012

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)