Archive for April, 2013

ከፋውንዴሽኑ ጀርባ…

April 29, 2013

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

Advertisements

ፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ ቁጥር 73 ከአዲስ አባባ

April 22, 2013

(ሙሉውን ጋዜጣ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ለኢሳት ገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በሲያትል (አርቲስት ታማኝ እና አቶ መንሱር ኑር ይገኛሉ)

April 19, 2013

(አርቲስት ታማኝ በየነና አቶ መንሱር ኑር በሲያትል)

የግፍ ጽዋ ሲበዛ አያቀረሽም እንዴ?

April 17, 2013

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

እነ ማን ነበሩ? አሁንስ ማን ናቸው? ገብረመድህን አርአያ ፐርዝ፤ አውስትራሊያ

April 15, 2013

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ፍኖተ ነጻነት የአንድነት ድምጽ ቁ. 71 (አዲስ አበባ)

April 9, 2013

(ሙሉውን ጋዜጣ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ዳምጠው ወያኔ/ኢሕአዴግና አፈና በኢትዮጵያ (ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም)

April 5, 2013

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ድሀ ከሆኑ አይቀርስ – ልክ እንደ አቶ መለስ (ኤፍሬም እሸቴ)

April 5, 2013

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)

ዞምቢዎቹ እየመጡ ነው!

April 5, 2013

(ሙሉውን ጽሁፍ በፒ.ዲ.ኤፍ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ)